Cart 0
BIS00003.png

Asas Keusahawanan

SYNOPSIS

Perusahaan mikro, kecil dan sederhana telah memberikan sumbangan yang penting kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pelbagai pihak dalam memajukan sektor ini. Buku ini memberi pendedahan dan panduan utama berkenaan perusahaan kecil dan sederhana, perniagaam mikro serta keusahawanan. Di samping itu, pembaca juga akan memperolehi maklumat tentang cara penyediaan rancangan perniagaan (business plan) serta komponan-komponen utama yang perlu diteliti semasa menyediakan rancangan perniagaan. Antaranya adalah pengurusan perusahaan, pengurusan kewangan, pengurusan sumber pembiayaan risiko, pemasaran, e-Business dan Business Model Canvas (BMC). Keusahawanan sosial juga diketengahkan agar membantu usahawan meneroka kepelbagaian bidang dalam keusahawanan. Sebagi input tambahan, pendekatan Neuro Linguistic Programming (NLP) dalam keusahawanan turut dijelaskan untuk memberikan impak yang lebih berkesan. Kandungan buku ini dijangka sangat berupaya memberikan manfaat yang meluas kepada pembaca khususnya dalam perniagaan mikro, kecil dan sederhana serta kepada usahawan bagi mencapai kejayaan serta keuntungan yang lumayan menerusi pelbagai bidang perniagaan yang diceburi.

GOODREADS REVIEWS

AUTHOR

Abdul Aziz Ab. Latif

Izaidin Abdul Majid 

Mohd Abdullah Jusoh 

Mohd Isnain Ali 

Nur Asyikah Azahari 

Mohamad Naim Idris

BOOK ID

BIS00003

TOTAL PAGE

198