Cart 0
SOLAT006.png

Ensiklopedia Solat

SYNOPSIS

Ensiklopedia berasal daripada perkataan Greek 'egkyklios paideia' yang bermaksud 'a circle of instructions' iaitu 'himpunan maklumat.' Ensiklopedia merupakan koleksi matlumat atau himpunan fakta mengenai setiap cabang ilmu pengetahuan yang disusun mengikut abjad atau mengikut keterangan secara ringkas dan padat. Ensiklopedia berbeza dengan kamus yang hanya mengandungi keterangan mengenai makna perkataan sahaja.

Kelebihan Ensiklopedia Solat ini: 

  • Maklumat dan ilmu yang berkaitan dengan solat
  • Keistimewaan ensiklopedia ini berbanding dengan ensikpledia lain yang ada dalam pasaran kerana mengandungi pelbagai keterangan daripada aspek, fiqah, falsafah, sejarah dan saintifik
  • Setiap entri disampaikan dengan mengintegrasikan semua aspek ilmu supaya sesuai untuk rujukan kontemporari
  • Disertakan dengan ilustrasi, foto, gambarrajah, peta minda dan jadual.
  • semua hadis yang digunakan mempunyai matan, sanad dan no. hadis untuk memudahkan para pembaca membuat rujukan

Ensiklopedia ini harus menjadi rujukan yang penting bagi kegunaan pusat sumber, perpustakaan awam, pusat pengajian tinggi, sekolah, masjid, madrasah, kelas pengajian malah setiap rumah harus memilkinya untuk panduan seisi keluarga

GOODREADS REVIEWS


AUTHOR

Rohidzir Rais

Fuad Ismail 

Mohd Wahid Abd Hanif

BOOK ID

SOLAT006 

TOTAL PAGE

470