Cart 0
MSS00001.png

Falsafah Dan Pendidikan Di Malaysia

SYNOPSIS

Buku Falsafah Dan Pendidikan Di Malaysiaadalah ditulis sebagai buku rujukan untuk para pendidik amnya, dan pelajar-pelajar yang sedang mengikuti kursus Ilmu Pendidikan di Institut Pendidikan Guru (IPG) serta Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) khasnya.

Buku ini mengandungi sebanyak 15 bab, merangkumi enam bidang pengajian ilmu pendidikan yang utama. iaitu: 

  • Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia
  • Konsep Asas Falsafah dan Falsafah Pendidikan
  • Pembentukan Kurikulum dan Pelaksanaan Program KBSR dan KBSM
  • Konsep Modal Insan dan Kerjaya Guru sebagai Ibadah
  • Guru sebagai Pembentuk Modal Insan (Standard Guru Malaysia: SGM)
  • Isu dan Perkembangan Pendidikan Semasa

Maka, buku ini adalah sesuai digunakan sebagai pengajian profesional untuk:

  • Guru-Guru Pelatih (IPG)
  • Pelajar-Pelajar Pengajian Pendidikan (IPTA)
  • Guru-Guru Sekolah

AUTHOR

Mok Soon Sang 

BOOK ID

MSS00001 

TOTAL PAGE

422