Cart 0

Ilmu Pendidikan Untuk KPLI

SYNOPSIS

Ilmu Pendidkan Untuk KPLI ditulis berdasarkan sukatan pelajaran yang terkini serta mengandungi enam tema iaitu Guru dan Alam Pendidikan; Sekolah dan Pelaksanaan Kurikulum; Pelajar dan Perkembangannya; Pengajaran dan Pembelajaran; Penilaian dalam Pendidikan dan Perkembangan potensi Pelajar. Buku ini sesuai untuk rujukan guru pelatih Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) kerana merangkumi kepelbagaian topik dalam sukatan pelajaran KPLI semester Satu dan Semester Dua. Selain daripada itu, buku ini juga sesuai kepada guru pelatih kursus Diploma Pendidikan Malaysia.

Buku ini juga berguna kepada para pendidik yang ingin memahami dan membentuk manusia supaya menjadi insan guru yang boleh memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Guru: secara tidak langsung dapat meningkatkan profesionalisme keguruan. Untuk pembaca umum, buku ini berguna dalam memahami kepelbagaian aspek pendidikan untuk membentuk insan yang seimbang rohani dan jasmani, berilmu, berakhlak, mulia dan selaku warganegara yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara.

GOODREADS REVIEWS

AUTHOR

Abdul Rahim M. Ali

BOOK ID

TEACH004 

TOTAL PAGE

302